สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผลิตภัณฑ์ภายใต้การบ่มเพาะ
ผลิตภัณฑ์กายใต้การบ่มเพาะ
 
ผลิตภัณฑ์กายใต้การบ่มเพาะ กลับหน้าหลัก

 

ทุเรียนอบกรอบ แฟนแฟน พัทลุง

บริษัท รักษ์รุ่งเรืองโกลด์ จำกัด

นายสมยศ ทองรักษ์