สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RD Facilities Boost Up
 
     
RD Facilities Boost Up
สํานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (RD Facilities Boost Up) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากโครงการฯ
Track 1 ผู้ประกอบการที่ต้องการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
*สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการแต่ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท ต่อโครงการ
Track 2 ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ สูตรการผลิตและกระบวนการผลิต
เพื่อใช้ในการทดสอบตลาด
**สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการแต่ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ต่อโครงการ
 
รับจำนวนจำกัด


 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวธมลวรรณ จูมิ
เบอร์โทร 083 398 9072
อีเมลล์ : thamonwan74jumi@gmail.com
นายฐาณพัฒน์ คงพัฒน์
เบอร์โทร 065 034 0696
อีเมลล์ : Niykab@gmail.com