สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผนงานยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
 
     
 
 
กำหนดส่งข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2564
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
คุณเชาวลักษณ์ สมาคม
โทร. 084-1942133 email sciencepark.tsu@gmail.com