สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการบ่มเพาะวิสาหกิจ
 
     
โอกาสการเริ่มต้น การเป็นผู้ประกอบการมาถึงแล้วค่ะ!!

เพียงแค่ท่านมีไอเดียธุรกิจ หรือ ต้องการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม สามารถทักหาเราได้เลย

คุณสมบัติเบื้องต้น
1.นิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปี ผู้ประกอบการทั่วไปที่พร้อมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร
2.ผู้สมัครมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 55 ปี
3.ผู้ที่มีความพร้อมในการลงทุนด้านธุรกิจนวัตกรรม
4.ผู้ที่มีแนวคิดที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นไปได้

สิ่งที่จะได้รับ ฟรี !
 ►ได้รับคำปรึกษาแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ
 ►ได้รับการช่วยเหลือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ / แบรนด์ / การเงิน / การตลาด โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 ►โอกาสเข้าร่วมอบรม เสริมทักษะในการสร้างและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
 ►ได้รับการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการเข้าถึงการเงิน การลงทุน ของแหล่งทุนต่างๆ
 ► มีพี่เลี้ยงธุรกิจดูแลตลอดระยะเวลาการบ่มเพาะฯ

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ 
https://forms.gle/3PcgPJDSbN45T8EK8

เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 084-1942133 คุณเชาวลักษณ์ สมาคม (คุณแอ๊ะ) ผู้จัดการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์

โทร 087-2751098 คุณสุกัลยา สังข์ทอง (คุณกัล) ผู้จัดการกลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ

สำนักงานบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง