สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 3 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งาน GSB Smart START UP 2019
 
     
บริษัท ซิกคอร์ จำกัด ภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจ ของสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงาน GSB Smart START UP 2019 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ บูธเลขที่ G1 ฮอลล์ EH 99-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของงาน:เพื่อนำเสนอโครงการของธนาคารออมสินในระบบ Eco-System รวมถึงผลงานของนักศึกษาในกิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup ในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป